Interesante

Vedette II - Historia

Vedette II - HistoriaWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Vedette II

(MB: 1. 32'0 ")

Vedette, una lancha a motor con casco de madera construida en 1914 en Bayonne, Nueva Jersey por Elco Co., fue adquirida por la Marina durante la Primera Guerra Mundial a la Panama Canal Co. para su uso como lancha patrullera de sección. El buque sirvió en la Zona del Canal durante la duración de las hostilidades y fue devuelto a su propietario el 31 de diciembre de 1918.


Battledroids

Publicado en 1984, el Battledroids El juego de mesa fue la primera encarnación de lo que se convertiría en BattleTech. El exitoso juego pronto pasó a llamarse BattleTech, 2ª edición (Battledroids se considera la 1ª edición) debido a la marca registrada de George Lucas en el término "droide".

A diferencia de la ortografía establecida más tarde para BattleTech, Battledroids se escribe consistentemente con una "d" en minúscula.


Cafetera Peter Schlumbohm Chemex 1941

Esta serie unificada de utensilios de cocina del químico e inventor Schlumbohm personifica el concepto de cocina como laboratorio, un sello distintivo de la Nueva Cocina de entreguerras, que continuó más allá de la Segunda Guerra Mundial. Después de emigrar a los Estados Unidos desde Alemania en 1935, Schlumbohm creó la famosa cafetera Chemex, inspirada en el espíritu de la escuela de diseño Bauhaus y en la forma de los equipos de laboratorio como el matraz Erlenmeyer. Una característica del desayuno de James Bond en Desde Rusia con amor, este fue el diseño más exitoso de los más de 300 que patentó.

La cafetera Chemex es el diseño más exitoso de Schlumbohm, un inventor y químico que emigró a los Estados Unidos en 1935. Al desarrollar su forma, se inspiró en el espíritu moderno del período de entreguerras y, en particular, en la escuela de diseño Bauhaus en Alemania. . Explicó: “Una mesa debe ser una mesa, una silla debe ser una silla, una cama debe ser una cama. Cuando, en 1938, surgió el deseo personal por el café, mi aspecto simplemente fue: una cafetera debe hacer café, y luego apliqué mis conocimientos de física y química ”. Schlumbohm se inclinó por adaptar principios científicos y equipos de laboratorio, en este caso un matraz Erlenmeyer, al diseño de objetos domésticos. Obtuvo más de tres mil patentes a lo largo de su distintiva carrera.


Tartalomjegyzék

Domborzata Szerkesztés

Az Eurázsiai-hegységrendszer része, un Kárpátok (román: Carpații) teljes hosszának kétharmada Románia területére esik, az ország természetföldrajzi gerincét képezi. [8] Csúcsai elérik a 2500 métert es. Legmagasabb a Moldoveanu-csúcs (2544 m) a Fogarasi-havasokban. Két nagy területre különíti el az országot. E két nagy terület között húzódik félkörívben a Keleti-Kárpátok (Carpații Orientali) és a Déli-Kárpátok (Carpații Meridionali) hegységrendszere. Una tarta Déli-Kárpátok folytatásaként az Al-Dunáig a Bánsági-hegyvidék (Muntii Banatului).

A Keleti- és a Déli-Kárpátok fogja közre keletről és délről az Erdélyi-medencét és az Erdélyi-középhegységet. Utóbbi a Nyugati-Kárpátok része.

A Kárpátoktól délre és keletre, Havasalföldön és Moldvában dombságok vannak, amelyeket széles, termékeny, folyók által feelöltött alföldek öveznek.

Vízrajz Szerkesztés

A Duna teljes hosszának több mint kétharmada érinti Románia területét. [8] Az ország területének a túlnyomó része a Duna vízgyűjtő területére esik, a Szerbiával és Bulgáriával alkotott határai nagy részét ez a folyam képezi. Szűk áttörési völgye a Vaskapu-szoros, ahol felduzzasztott vize áramtermelésre es alcalmas (Vaskapu erőmű). Majd a megcsendesedett folyó hosszan, határfolyóként halad tovább az alföldön. Hatalmas háromágú deltát építve ér a Fekete-tengerbe. A védett Duna-delta értéke a gazdag halállomány és a nádrengeteg. A folyó szerepe a közlekedésben, áruszállításban igen jelentős.

Románia folyóit a Duna gyűjti össze. Folyók de Nagyobb: Maros, Prut, Szeret, Ialomița, Olt, Zsil, Szamos, Temes, a Körösök. A Prut folyó, amely Románia és Moldova között képez határt Galați mellett ömlik a Dunába.

Legnagyobb tava a mesterséges Békási-víztározó. További nagyobb tavai: Vidraru-tó, Vidra-tó. A természetes tavak közé tartozik a vulkáni kráterben lévő Szent Anna-tó vagy a Keleti-Kárpátokban hegyomlás következtében létrejött Gyilkos-tó. A Déli-Kárpátokban a tengerszemek a jellemzőek.

Éghajlat Szerkesztés

Románia klímájának mérsékelt szárazföldi jellegét az ország földrajzi fekvése határozza meg. Románia a 45 ° -os északi szélesség mentén, a mérsékelt éghajlati övben fekszik egyenlő távolságra az Egyenlítőtől és az Északi-sarktól. Ennek következtében az évi középhőmérséklet + 10C °, jól elkülönül a négy évszak, valamint a szél és a csapadék rendszertelenül jelentkezik. Nyugati részén jól érezhető a nedvesebb óceáni éghajlat hatása, keleti részén a kontinentális éghajlat az uralkodó, délnyugati részén pedig a mediterrán éghajlat befolyása érvényesül. [9]

A fenti tényezők mellett Románia éghajlatát, különösen annak kisebb térségeit illetően, jelentős mértékben meghatározza a domborzat es, elsősorban a hegységek iránya és magassága. [10]

Növény- és állatvilág Szerkesztés

Un klimatikus hatások következtében Románia növényvilága es átmeneti jellegű, növényföldrajzi határok húzódnak a területén. A Keleti-Kárpátok jelenti a bükkerdők európai elterjedésének keleti, valamint a sztyeppe nyugati határát. Az ország északi részén húzódik a szőlő elterjedésének északi határa. [9]

A hegyvidékeken a növényzet a magassági öveknek megfelelően alakul. A hegyek lábán tölgyesek, gyertyános – tölgyesek, 800 m tszfm. felett bükkösök, 1200 m tszfm.-on lucfenyős elegyes erdők, feljebb lucosok élnek. A fenyveszóna felső határánál a lucosokba havasi cirbolyafenyő keveredik. 1600 m magason kezdődik az alhavasi cserjések zónája. Itt a törpefenyő vagy a havasi éger alkot állományokat. Feljebb havasi gyepek találhatók, amelyek kezdetben zártak, majd felszakadoznak, és párnavegetációban folytatódnak. [11]

Az alföldek és az Erdélyi-medence eredeti növénytakarója a sztyeppe, a csapadékosabb területeken az erdős sztyepp volt. Ma az ország területének 29% -át borítják erdők [12] (ennek negyede fenyőerdő), amelyek főként a hegyvidékeken maradtak meg. Az alföldek és a medencék természetes növénytakarója helyén ma mezőgazdasági termelés folyik. [11]

Állatvilága: a Kárpátokban jelentős létszámban élnek medvék, farkasok, hiúzok, sasok, rókák, zergék. A sík vidékeken főleg rókák, egerek, pockok, sündisznók élnek. Az állatok élelmet remélve ritkán a városok külső részeibe es bemennek, ez főleg a hideg, élelemben szegény telekre jellemző.

Lásd még: Románia madárfajainak listája
Lásd még: Categoría: Románia állatvilága

Természetvédelem Szerkesztés

Jelenleg csaknem 10 000 km² (a teljes államterület 5% -a) védett terület.

Nemzeti parkok Szerkesztés

Természeti világörökség Szerkesztés

Bioszféra-rezervátum Szerkesztés

Az UNESCO az ember és a bioszféra programjának része (MAB):

A Havasalföldön és Moldvában kialakuló fejedelemségek a 14. században a Magyar Királysággal álltak hűbéri viszonyban, majd kivívták önállóságukat. A 16. századig független államok voltak, majd több mint három évszázadon át az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt álltak, de belső autonómiával rendelkeztek.

A 19. század második felében a nemzetközi események következtében (krími háború) Havasalföld és Moldva nagyobb fokú autonómiához jutottak a Oszmán Birodalom keretében. 1859-ben a két terület nemzetgyűlése közös fejedelmének választotta Alexandru Ioan Cuzát, ennek következtében Románia 1862-ben Havasalföld és Moldva egyesülésével jött létre, mely a státörombtévez. Románia 1877-ben Oroszország oldalán belépett az orosz – török ​​háborúba, és a török ​​csapatok veresége után 1877. május 10-Én parlamenti kiáltványban kinyilvánította állami függetlenségéttal, amelyet allami függetlenségtal, amelyet a török ​​réplica. A fejedelem 1881-ben I. Károly néven az ország első királya lett, és - a román alkotmány szerinti korlátozott jogkörrel - 1914-ig uralkodott. Az I. világháborút lezáró békeszerződés értelmében Rumanía része lett un Magyarországtól elcsatolt Erdély, un Bánság (BANAT) keleti része, az Alföld Tobbi keleti vidéke Máramarossal (Partium) és az ukrán Bukovina területének zome, valamint un Cari Oroszországtól elfoglalt, nagyrészt Román lakosságú Besszarábia.

A II. világháború után az ország a Szovjetunió erős nyomása alatt a kommunista tömb része lett. 1965-től Nicolae Ceaușescu irányította az országot, aki a kifelé mutatott képpel szemben a belpolitikai életben több évtizedes személyi kultuszt és totális diktatúrát épített ki, aminek vetetti 1989 for-eslomom.

A román törvényhozás kétkamarás: a Szenátusból (Senat, 136 szenátor [13]) és a Képviselőházból (Deputaților de la cámara, 330 képviselő [14]) todo. Mindkét ház tagjait négy évre választják.

A köztársasági elnök a végrehajtó hatalom feje, őt szintén közvetlen szavazással 5 évre választják (2004-ig 4 évre). Az elnök nevezi ki a miniszterelnököt, aki a kormány (minisztertanács) vezetője.

Közigazgatási beosztás Szerkesztés

Románia fővárosra (Bukarest), valamint 41 megyére oszlik.

Politikai pártok Szerkesztés

Jelentősebb romániai pártok (2021. áprilisában):

 • (PNL) - parlamenti párt (USR) - parlamenti párt (az USR-PLUS szövetség részeként) (PLUS) - parlamenti párt (az USR-PLUS szövetség részeként) (RMDSZ / UDMR) - parlamenti párt (PSD) - parlaURi párti ) - parlamenti párt (PRO) (PMP) (ALDE) (POL)
 • (MPP) (EMNP)

Védelmi rendszer Szerkesztés

Romániában a korábbi sorhadsereget felváltotta az önkéntességen alapuló hivatásos hadsereg.

Általános adatok Szerkesztés

 • Lakosság: 19,2 millió fő (2020) [15]
 • Születéskor várható élettartam (2016) [16]: 75,1 év férfiak: 71,7, nők: 78,8 év
 • Városi lakosság aránya (2017) [15]: kb. 61%

Népességváltozás Szerkesztés

Népességének változása 1960 és 2020 között:

Románia népességének változása [2]
Év Népesség (millióban) Népsűrűség (fő / km²)
1960 18,6 81
1970 20,5 89
1980 22,6 98
1990 23,5 102
2000 22,1 96
2010 20,3 88
2020 19,2 84

Romániában, több kelet-európai országhoz hasonlóan, csökken a népesség. A rendszerváltozás után felgyorsult a népességcsökkenés és az elöregedés, mivel a halálozások száma évről évre meghaladja a születésekét. Ennek és a kivándorlásnak a következménye, hogy az ország lakossága jelentősen csökkent az 1990-es évek eleje óta.

A jelentős mértékű kivándorlás és az ipar földrajzi diverzifikáltságának, elhelyezkedésének módosulása (pl .: Erdélybe és a Partiumba betelepült feldolgozóipar, ezzel szemben Moldvabl ndoszerémtasái.

Kivándorlás Szerkesztés

A népesség csökkenést az 1990-es évektől fokozta a migráció. Az elvándorlás oka kezdetben a munkanélküliség, a jobb életfeltételek megteremtéséhez szükséges anyagi források biztosítása és az otthon maradtak anyagi támogatása. A román nemzetiségűek elsődleges migrációs célországai Olaszország, Spanyolország - főként a nyelvi hasonlóság miatt - továbbá az USA voltak, de mára az EU összes országában is nagy számban találhatunk románokatunk. 2018-ban kb. 5 millió kivándorolt ​​román él külföldön. [18]

A kivándorlás célországa Számban Forrás
Olaszország 1.290.000 [19]
Egyesült Államok 1.100.000 [20]
Spanyolország 913.000 [21]
Izrael 500.000 [19]
Németország 450.000 [19]
Ukrajna 338.000 [22]
Canadá 204.000 [19]
Franciaország 200.000 [21]
Egyesült Királyság 158.000 [19]
Ausztria 106.000 [19]
Bélgica 93.000 [19]

Nagyobb városok Szerkesztés

A 2002-es népszámlálás után: Bukarest (1921 751), Jászvásár (Iași) (321580), Kolozsvár (318 027), Temesvár (317 651), Konstanca (310 526), ​​Craiova (302622), Galați (298 584), Brassó (283 901), Ploiești (232 452), Brăila (216 929), Nagyvárad (Oradea) (206527), Bákó (Bacău) (175921), Arad (177824), Pitești (168756), Nagyszeben (Sibiu) (155045), Marosvásárhely (149 577), Nagybánya (137 976), Bodzavásár (133 116), Szatmárnémeti (115 630), Botosán (115 344), Râmnicu Vâlcea (107 656), Szucsáva (106 138), Karácsonkő (105 499), Szörényvár (104 035), Foksány (103 219).

A 2011-es népszámlálás szerint a 200000 főnél nagyobb városok sorrendje: Bukarest - 1677985 Kolozsvár - 309132 Temesvár - 303708 Jászvásár - 263410 Konstanca - 254693 Craiova - 243 765 Galați - 231 204 961.

Etnikai, nyelvi, vallási megoszlás Szerkesztés

Etnikai összetétel Szerkesztés

Románia nemzetiségi összetétele a 2011-es népszámlálás szerint:

A magyarok alkotják a legnagyobb nemzeti kisebbséget (a népszámlálás szerint 2011-ben 1 237 746 fő). Székelyföldön egy tömbben közel 700 ezer magyar él. Az 1990-es évekig a németek voltak a másik nagy kisebbségi csoport (szászok és svábok), azonban döntő többségük a kommunizmus bukását követően Németországba települt. A magyarok és a németek főleg Erdélyben élnek. A romák aránya a népszámlálásban szereplőnél lényegesen magasabb (becslések szerint több mint 3-10%), mert a népszámlálások során többféle okból sokan úgy döntenek, hogy románnak vagy beguley magyarnak. Említendő etnikai csoport a több mint tízezres lélekszámú lengyel kisebbség Suceava megyében, és a szintén tízezresre becsült albánok. [23] Korábban jelentős számú zsidó és örmény lakosság is élt az országban. Lásd még: Székelyek, Csángók

Nyelvi megoszlás Szerkesztés

Románia hivatalos nyelve a román. A román nyelv az újlatin nyelvek közé tartozik. A románok az egyetlen önálló állammal rendelkező nép Kelet-Európában, akik latin eredetű nyelven beszélnek. (Albániában, Macedóniában, Szerbiában, Bulgáriában és Görögországban élnek még kisebb elszigetelt vlach népcsoportok.)

A magyarok és a németek anyanyelve a magyar, illetve a német nyelv. A 2001-es Helyi közigazgatási törvény bevezetése óta mindkét nyelv hivatalosan használható mindazokon a településeken, ahol a beszélőik létszáma meghaladja a 20% -ot. Ugyanez érvényes a többi kisebbség nyelvére es. (Jelenleg összesen 1062 olyan település van Romániában, ahol a törvény szerint a magyar is hivatalosan használható nyelv.)

Una furgoneta romáknak nyelvük szerint több csoportjuk. Egy részük anyanyelve a roma nyelv, számos nyelvjárással, mások román, illetve Erdélyben néhol magyar anyanyelvűek.

Vallási megoszlás Szerkesztés

A népszámlálási adatok szerint a román állampolgárok többsége (87%) a román ortodoxo egyház tagja, amely a keleti ortodoxo kereszténység egyik képviselője.

A katolikus (Római katolikus és görögkatolikus) Vallas követői (5,4%) túlnyomórészt Erdélyben, kisebb részben Moldvában laknak, közülük un Római katolikusok jelentős része Magyar (Bukarestben és környékén Olasz hittérítők XIX-XX. Századi erőfeszítései NYOMAN ÉL EGY Apro Román Közösség es decir ), míg a nagyrészt erdélyi görögkatolikusok között románok és magyarok es vannak. Utóbbiak száma 1948 után csappant meg, amikor a kommunista hatalom 1948-ban szovjet mintára betiltotta a görögkatolikus vallást, vagyonának nagy részét pedig a román ortodox egyháznak adta. Az igazságtalanul eltulajdonított vagyon nagy részét a román hatalom a mai napig nem szolgáltatta vissza jogos tulajdonosának. A protestánsok (3,7%) közé elsősorban a magyarlakta területeken élő reformátusok és unitáriusok, valamint az evangélikusok tartoznak, ez utóbbiak száma azonban a németek elvándorlásával jelentősen csökkentsen.

Dobrudzsában (a Fekete-tenger partján fekvő országrészben) muzulmán kisebbség él, amelynek vallása a török ​​uralom időszakára nyúlik vissza. A második világháború előtt jelentős számú zsidó élt az országban, kb. 800 ezer fő, azonban a holokauszt pusztítása miatt, a német és magyar hatóságok 1944-es intézkedéseinek következtében ma már csak ennek a töredéke, kb. 6000 fő. Fő központjaik: Bukarest, Nagyvárad és Kolozsvár.

Gazdasági mutatók
PIB (nominális) 250,1 mrd $ (2019) [24]
PIB növekedési rata - 1,4% (2020 Q4) [25]
PIB de egy főre jutó (PPA) 32 297 $ (2019) [26]
Államadósság 78 mrd € (2019) [27]
Államadóssági ráta 35,2% (2019) [28]
Infláció 3,2% (2021. febrero) [29]
Foglalkoztatottsági ráta 65,8% (2020 Q4) [30]
Munkanélküliségi ráta 5,6% (2021. január) [31]
Minimálbér 458,1 € (2021) [32]
Bérnövekedés üteme 8,1% (2020. diciembre) [33]
Jegybanki alapkamat 1,25% (2021. március) [34]
SZJA 10% (2020) [35]
ÁFA (általános) 19% (2020) [36]
TAO 16% (2020) [37]

Általános adatok Szerkesztés

2014. noviembre negyedikén történelmi mélypontra süllyedt a román jegybanki alapkamat, mivel a jegybank 25 százalékpontos vágással 2,75 százalékra csökkentette az irányadó rátát. 2014 elején még 4% volt a román jegybanki alapkamat. Az infláció mértéke éves szinten 1,54% volt 2014 szeptemberében. A 2014-re várható éves infláció mértéke 2,2% lehet a kormány előrejelzése szerint, amely jelentős csökkentés a prognózisban, mivel az idei évre 3,3% -os inflációs adatot vártak. A 2015-ös évben a várakozásoknak megfelelően 3% -os lehetett a román infláció. [38]

2018 májusában a román jegybank 2,50 százalékpontra emelte a jegybanki alapkamatot, az éves infláció mértéke 2018-ban 3,5%, 2019-ben 3,1% körül várható a román jegybank várakozásai szerint. [39]

Románia gazdaságának főbb adatai 2000-től [40]
Év PIB
(milliard US $ PPP-ben)
PIB por fő
(US $ PPA)
PIB növekedés
(verdadero)
Infláció
(százalékban)
Munkanélküliség
(százalékban)
Államadósság
(un porcentaje del PIB-prohibición)
2000 178.8 7,970 2.9 % 45.7 % 7.6 % 17.6 %
2001 193.1 8,618 5.6 % 34.5 % 7.3 % 16.1 %
2002 206.2 9,462 5.2 % 22.2 % 8.3 % 16.0 %
2003 222.0 10,264 5.5 % 15.3 % 7.8 % 14.8 %
2004 247.1 11,484 8.4 % 11.9 % 8.0 % 10.5 %
2005 265.7 12,428 4.2 % 9.0 % 7.1 % 8.0 %
2006 296.0 13,923 8.1 % 6.6 % 7.2 % 3.8 %
2007 324.7 15,366 6.8 % 4.8 % 6.3 % 5.1 %
2008 358.4 17,369 8.3 % 7.8 % 5.5 % 8.1 %
2009 339.8 16,623 −5.9 % 5.6 % 6.3 % 15.4 %
2010 334.3 16,470 −2.8 % 6.1 % 7.0 % 22.9 %
2011 348.1 17,233 2.0 % 5.8 % 7.2 % 27.3 %
2012 358.9 17,859 1.2 % 3.3 % 6.8 % 28.9 %
2013 377.6 18,860 3.5 % 4.0 % 7.1 % 29.5 %
2014 396.2 19,855 3.1 % 1.1 % 6.8 % 29.7 %
2015 416.4 20,950 4.0 % −0.6 % 6.8 % 29.7 %
2016 442.0 22,369 4.8 % −1.6 % 5.9 % 27.9 %
2017 481.5 24,508 7.0 % 1.3 % 5.0 % 28.3 %
2018 514.5 28,508 5.0 % 1.3 % 4.0 % 28.3 %
2019 545.5 29,508 4.0 % 1.3 % 3.4 % 28.3 %

Mezőgazdaság Szerkesztés

Kukorica termesztésében kiemelkedő, amelyet népélelmezésre es felhasználnak. Termesztésében a világon a 10. helyen áll (2003-ban). Az ipari növények közül a napraforgó termesztése kiemelkedő. További fontosabb termesztett növények: búza, árpa, cukorrépa, takarmánynövények.

Moldva szőlő- és bortermelése híres. Kitűnő minőségű borait exportálják. Az ország primőr zöldségeit (paradicsom, pimentón stb.) Nyugat-Európa piacaira szállítják.

Ipar Szerkesztés

Energiahordozók Szerkesztés

Az ország fő energiaforrása a kőolaj és a földgáz. A kőolajbányászat és a vegyipar központja Ploiești (ejtsd: 'plojesty'). Kiterjedt földgáztelepek húzódnak az Erdélyi-medence alatt. A földgázt Marosvásárhely és Kolozsvár vegyipari üzemei ​​dolgozzák fel.

Ásványi nyersanyagok Szerkesztés

Sok ásványkincse van, a kitermelés azonban - főként a készletek elapadása miatt - kevéssé gazdaságos, és a 21. század elején általánosan csökkent.

Az Erdélyi-medence területén évezredek óta aranyat és ezüstöt bányásznak. A medence peremén kősót bányásznak. Jelentősebb még a bauxit, ólom, réz, mangánérc, színesfémek kitermelése.

Gépgyártás Szerkesztés

A gépipar - főként alkatrészgyártó üzemei ​​révén - országszerte megtalálható. Az ország személyautó gyártása 2000–2010 között háromszorosára nőtt.

Brassóban traktorokat, teherautókat, repülőgépeket gyártanak. Arad gépkocsi- és vasútikocsi-gyártása jelentős. Havasalföld városaiban (Craiovában, Piteștiben) sokoldalú gépgyártás és autóipar telepedett meg. Piteștiben gyártják a Daciát, Craiovában a Ford gépkocsikat. Ploieștiben bányászati ​​gépeket gyártanak, Temesváron villamos- és mezőgazdasági gépipar, Konstanca, Galați és Brăila városaiban hajógyártás működik. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyszeben városaiban műszeripar, elektrotechnika, elektronika van jelen. [41]

A járműipar adta az ország bruttó hazai termékének 12 százalékát 2015-ben, valamint több, mint 203000 embernek adott munkát. [42]

További ágazatok Szerkesztés

Jelentős a fafeldolgozás, a papírgyártás, az építőanyag-ipar, cementgyártás, a műtrágyagyártás, a textilipar, élelmiszeripar, halászat. Az idegenforgalom a Kárpátok hegyvidékén és a tengerparti üdülőhelyeken összpontosul.

Külkereskedelem Szerkesztés

Legfőbb kereskedelmi partnerei (2017-ben): [43]

 • Kivitel: Németország 23%, Olaszország 11,2%, Franciaország 6,8%, Magyarország 4,7%
 • Behozatal: Németország 20%, Olaszország 10%, Magyarország 7,5%, Lengyelország 5,5%, Franciaország 5,3%, Kína 5%

Közút Szerkesztés

Vasút Szerkesztés

Vízi közlekedés Szerkesztés

Fő kikötői: Konstanca (Fekete-tenger), Galați (Duna), Brăila (Duna), Tulcea (Duna)

  : Mangalia, Năvodari, Sulina: Basarabi, Poarta Albă, Agigea, Cernavodă: Giurgiu, Drobeta-Turnu Severin, Oltenița

Légi közlekedés Szerkesztés

A repterek száma 61, ebből burkolt pályájú 25 (2005-ben). Nemzeti légitársasága a TAROM. Diszkont légitársaságai a Blue Air, az Air Bucharest, a Carpatair.

Legfőbb nemzetközi forgalmú repterek: [44]

Románia kultúrájához tartozik mind a románok kultúrája, mind a Romániában élő más etnikumoké. Egyeseknek van anyanemzetük (a magyaroknak, a németeknek stb.), Mások a világban szétszórt etnikumok részei (zsidók, romák). Mindkét esetben ezek kultúrái a Románia határain kívüli megfelelőik kultúrájának a részei es. Voltak és vannak bizonyos kölcsönhatások és összefonódások a többségi és a kisebbségi kultúrák között, mégis különböző kultúrákról van szó.

Mind a román, mind a kisebbségi kultúráknak volt és van néhány külföldön es elismert személyisége. Olyan értékei és helyei es vannak, amelyek nemzetközi elismerését például az UNESCO világörökségi listáin való jelenlétük tanúsítja. [45] [46]

Kulturális világörökség Szerkesztés

Az UNESCO által elismerten a világ kulturális örökségének részét képező építmények Románia jelenlegi területén:

Un moderno értelemben vett oktatási rendszer a 19. század közepe felé vette kezdetét úgy Erdélyben, mint az akkori Romániában. Ennek második felében vezették be a tankötelezettséget, és célul tűzték ki az írástudatlanság felszámolását, ami lassan, nehézkesen haladt előre.

Az első világháború után nagy megrázkódtatás érte Erdélyben a kisebbségivé vált magyar tannyelvű oktatást, de a német nyelvűt is. Ezek helyzete csak a kommunista rendszerben javult, és ugyancsak ez alatt sikerült csaknem egészen felszámolni az írástudatlanságot. Ugyanakkor az oktatás a kommunista, majd a nacionalista kommunista ideológia béklyójától szenvedett.

1989 után az oktatási rendszer ettől a béklyótól megszabadult, viszont a szükséges reformok bevezetése kaotikus volt és bizonytalanságot keltett. 2011-ben hozták meg az utólagos módosításaival együtt 2017-ben is hatályos oktatási törvényt, mely a helyzet javítására irányult, és a kisebbségi nyelveken való oktatásnak is általában kedvező jogi alapot is általában kedvező jogi.

A romániai oktatási rendszer szerkezete nagyjából hasonlít a többi európai ország rendszereinek a szerkezetére, a tankötelezettség 11 éves, és meghosszabbítát tervezik, a felsőoktatás pedig az Európai alkalk Unmazköktatás pedig az Európai unmazkóforo.

Románia természeti adottságai kedveznek az idegenforgalomnak. A legtöbb vendéget évek óta a román tengerpart vonzza.

Ma a csaknem 240 km hosszú tengerparton több mint 100 000 szállodai férőhely van. Un tengerpart üdülőhelyei, Mamaia, Eforie, Mangalia, Neptun stb., Un magyar turisták számára es jól ismertek. A tengerparton július második és augusztus első fele a legmelegebb időszak, ilyenkor nem ritka a 40 ° C-nál es nagyobb hőség. Szeptemberben még mindig nyárias az időjárás, a 30–35 ° C meleg kitűnő strandolási lehetőséget biztosít. Mamaia mellett Eforie Nord, és a Mangalia közelében kiépített Neptun és Olimp a leghíresebb fekete-tengeri üdülőhelyek.

Eforie Nord és Eforie Sud üdülőhelyek mellett terül el a 11 km² felületű, magas sótartalmú Techirghiol-tó, amelynek iszapja gyógyhatású. Igen sok horgász, vadász és evezős keresi föl a tavakkal, holtágakkal és csatornákkal át- meg átszőtt Duna-deltát.

A romániai Kárpátokban közkedvelt kiránduló- és üdülőhelyek vannak. A hegyláncok közötti medencék, a mélyre vágódott zuhatagos patak- és folyóvölgyek, a vadregényes szurdokok, hágók, hegyszorosok és a mészkőszirtekkel ékesített havasok, a tengerszelstága és szet term havasok. Különösen a szénsavas forrásairól, fürdőiről és kénes gőzölgéseiről híres Borszék, Hargitafürdő, Tusnádfürdő, Málnásfürdő, Herkulesfürdő, Cálimanești, Căcipsulata, Báskézézi a. Gyilkos-tó, Szent Anna-tó, Bucsecs és a Brassói-havasok (Predeal, Sinaia, Azuga, Bușteni) vonzzák a legtöbb látogatót.

Románia magyar szempontból legérdekesebb idegenforgalmi központja a Székelyföld - amely valójában több történelmi és földrajzi egységből áll - nemcsak a már említett látnivalók miatt a mar Egy magyarországi embernek, aki még sosem járt ezen a vidéken, nehéz elképzelnie, hogy 10-14 óra autózás után a legtermészetesebb dolog, ha magyarul beszél. Helyenként akkor lenne bajban, ha románul próbálkozna, mert értetlen fülekre találna. A magyarlakta területek homogenitása csökken, a magyarság aránya mindenütt mérséklődik. Ezzel együtt varázslatos, több évtizeddel, akár száz évvel elmaradott településekre jutunk el, ha van bátorságunk letérni a kiváló minőségű földutakról és letesztelni autónkat aánreseni romoni romoni. A természet érintetlensége és varázslatossága mára már mindenütt híressé vált, egy átlag nagyvárosban élőnek elképzelhetetlen illatú levegővel, tiszta patakokkal és vendégszerető emberek szolgál ez aezkel. A régió természeti kincseit már felfedezték, és a helyiek is igyekeznek megőrizni azokat.

Románia igen jó helyezéseket ér el nemzetközi tornákon talajtornában, atlétikában. Az országban fontos szerepet játszik a labdarúgás. A legjobb román labdarúgónak a már visszavonult Gheorghe Hagi-t tartották. A legjobb román női sportolónak a szintén visszavonult Nadia Comăneci számított, aki elsőként szerzett 10 pontot tornában, az 1976-os montréali olimpián. Comăneci 1989-ben Amerikába emigrált.

Labdarúgás Szerkesztés

Olimpia Szerkesztés

Egyéb Szerkesztés

Megtartják a karácsonyt, húsvétot. Húsvétkor a magyarok tartják a locsolkodás és pirostojásfestés hagyományait is. Karácsonykor ajándékosztás a szokás.


Baker y la falda de plátano

Sin embargo, fue al año siguiente, en el salón de música Folies Berg & # xE8re, uno de los más populares de la época, cuando la carrera de Baker & # x2019 alcanzó un punto de inflexión importante. En una actuación llamada La Folie du Jour, Baker bailó vistiendo poco más que una falda hecha de 16 plátanos. El espectáculo fue tremendamente popular entre el público parisino y Baker pronto estuvo entre los artistas más populares y mejor pagados de Europa, contando con la admiración de figuras culturales como Pablo Picasso, Ernest Hemingway y EE Cummings y ganándose apodos como & # x201CBlack Venus & # x201D. y & # x201CBlack Pearl. & # x201D También recibió más de 1,000 propuestas de matrimonio.

Aprovechando este éxito, Baker cantó profesionalmente por primera vez en 1930, y varios años más tarde consiguió papeles cinematográficos como cantante en Zou-Zou y Princesse Tam-Tam. El dinero que ganó con sus actuaciones pronto le permitió comprar una finca en Castelnaud-Fayrac, en el suroeste de Francia. Llamó a la finca Les Milandes y pronto pagó para trasladar a su familia allí desde St. Louis.


Tartalomjegyzék

Tolna megye délnyugati részén, a Kapos völgyében található, Baranya és Somogy megye határának szomszédságában.

Megközelítése Szerkesztés

Közúton Szerkesztés

Legfontosabb megközelítési útvonala a Dunaföldvár-Kaposvár-Nagykanizsa közti 61-es főút, amelyből innen indul dél felé, Sásd irányában a 611-es főút. Hőgyész és a 65-ös főút felől a 6532-es út vezet Dombóvárra (Tüske városrészbe). Öt számjegyű országos közútként számozódik még a 65188-as számú mellékút, amely a 611-esből ágazik ki nyugatra és a város déli, kaposszekcsői határszélrés húzüheleti Szőll.

Vasúton Szerkesztés

Városrészei Szerkesztés

 • Városrészei: Újdombóvár, Tüske, Gunaras, Kakasdomb, Szuhajdomb, Kertváros, Szőlőhegy, Óváros, Belváros, Mászlony, Szarvasd, Szilfás

Előtörténet Szerkesztés

Az itt talált leletek azt bizonyítják, mente hogy a kő-, mente a bronzkorban lakott hely volt [4]. Az i. mi. 4. században kelták szállták meg a Dunántúl területét, majd i. sz. 8-ban a rómaiak véglegesen meghódították és a birodalomhoz csatolták. Pannoniában Dombóvár kedvező fekvésének köszönhette létezését. Fontos utak vezettek itt a rómaiak idejében Pécsről (Sopianæ) Győrbe (Arrabona) és Óbudára (Aquincum), a rómaiak jelenlétét számos régészeti lelet bizonyítja. A város a római korban Pons Sociorum Mansuectina néven (Kapos folyó átkelő) létezett, de csak egy híd volt itt, míg egy közeli faluban, Alsóhetényben katonai erőd működött, a szabálytalan négyzetet formázie erőd falainak volt. Az 5. században „eltűnt” város Iovia az erődítmény közelében lehetett e település újabb régészeti kutatások szerint valamivel északabbra, Alsóhetény-től mintegy 7 kilométerre, Szakcs - Felsőleperd (Gölösi-dűlő) határában terült el. [5]

Középkor Szerkesztés

Dombóvár térségét a honfoglaló magyarok korán benépesítették, ezt bizonyítják az ebből a korból származó feelárt sírok. Első ismert erődítménye a mai Szigeterdőben az elmúlt években feelárt, téglából épült vártorony, amely a 12. században már állt. A település nevét többnyire a szláv dobov (o) (= tölgyes) szóból eredeztetik. [6] [7]

Ma es láthatók a Kapos partján a valószínűleg a tatárjárás után épült másik vár romjai. [8] Első ismert írásos emléke az Árpád-ház kihalását követő időkből származik, ekkor a Vencel-párti Henrik bán szerezte meg. Károly Róbert hatalmának megszilárdítása után az egykori királyi javakat visszavette, és a vár csere útján, 1326-ban a Csák nemzetség birtokába került. Az új birtokos család a helynév alapján Dombainak nevezte magát.

A mohácsi vész után jelent meg Tolna megye birtokosai között Werbőczy István királyi kancellár, aki vagyonát ügyes házassági politikával és szerződésekkel gyarapította. Dombay János halála után felesége, Werbőczy Örzse révén a vár Werbőczy Imre birtokába került. A török ​​tőle foglalta el a döbröközi várával együtt az 1543–44. évi hadjáratban.

Dombó vára a 15. században élte fénykorát. A vár falai között élt Dombó (Dombay) Pál jogtudós, a királyi tábla bírája, aki 1514-ben - több társával együtt - megbízást kapott Werbőczy Hármaskönyvének (Tripartitum) felülvizsgálatára, amelynek jelentős részét szerzője itt írta. Az 1517-ben kiadott mű négy évszázadon át döntően meghatározta Magyarországon a politikai és jogi gondolkodást.

A Dombó család egykori várában tartózkodott 1537-ben Tinódi Lantos Sebestyén. Itt szerezte „Jáson és Medea” című széphistóriáját ("Tinódi Sebestyén diák készítette, midőn bal kezét Dombóváron nehéz seb gyötörte". - olvashatjuk a versfőkben.)

A török ​​hódítás Dombóváron várkastélyt és mellette mozgalmas kisvárost talált. A török ​​az elfoglalt területeken igyekezett véglegesen berendezkedni. Az új közigazgatási rendszer szerint a budai pasalik (kormányzóság) koppányi szandzsákjának (kerület) egyik központja volt, s a török ​​állandó katonaságot tartott benne.

A törökök kiűzése után Szerkesztés

A vár környékét 1683-ban a Bécs alól menekülő Ali Musztafa csapatai felperzselték. A török ​​kiűzése után a várat felrobbantották, köveinek nagy részét széthordták. A lakosság az új település első házait a mai Kakasdombsobre emelte, majd innen terjeszkedett előbb északi, majd keleti irányba. A Dombóvár környékén gazdátlanná vált óriási területeket herceg Esterházy Pál nádor vásárolta meg, birtokközponttá tette, s ettől kezdve az Esterházyak 1944-ig fontos szerepet játspzottaésk.

Az 1767. évi úrbéri összeíráskor Dombóváron már 112 család élt.

A Dombóváron 1848. április 10-én megalakult nemzetőrség létszáma 101 fő volt. Jelasics csapatai 1848. 27 de septiembre-én vonultak be a városba, két nap után továbbvonultak, ám Ozoránál Csapó Vilmos felkelői október 7-én lefegyverezték őket.

Fényes Elek 1851-ben megjelent Magyarország Geographiai Szótára című művében többek között az alábbiakat olvashatjuk:

„Dombóvár magyar mezőváros Tolna megyében… Lakja 1200 kath., 80 zsidó, kath. paroch., derék uradalmi épületekkel. Róna határa első osztálybeli, réttyei jók, szőlőhegye, erdeje bőséges… ”

Utóbbi megállapítást igazolja az 1848-ban megjelent Hármas Kis-Tükör:

Vasútépítés és a 20. század első fele Szerkesztés

Dombóvár igazi fejlődését a vasútépítés hozta meg. 1872-ben készült el a Dombóvár-Zákány, majd következő évben a Dombóvár-Bátaszék-Baja vonal. 1882-ben adták át a Budapest – Pécs közötti vasútvonalat, amely Újdombóvárt érintette. 1906-prohibición nyílt meg a Dombóvár-Veszprém közötti vasútvonal. 1908-ra építették át Újdombóvárra a bátaszéki vonalat, ezáltal Dombóvár az ország egyik legfontosabb és legnagyobb vasúti csomópontja lett.

Súlyosan érintette a várost az első világháború kitörése. Amellett, hogy a tervezett beruházásokat el kellett halasztani, a frontra kiküldött dombóvári katonák tömegesen estek el, vagy sebesültek meg. Szepessy László költő 1915. augusztus 1-jén esett el a doberdói fennsíkon, az alig egy évvel azelőtt létrejött gimnázium tanárai közül a frontón vesztette életét Regula Antal és Schneider András.

A Tanácsköztársaság kikiáltása után Dombóváron es létrejött a direktórium, tagjai Gyenis Antal iskolaigazgató, Molnár György rajztanár és Udvari Vince MÁV-kalauz voltak. Un kommün bukása után mindhármukat kivégezték. Un trianoni békediktátum Tolna vármegyét közvetlenül nem érintette.

A két világháború közötti Horthy-korszak fő célja a gazdaság és a kultúra föllendítése, továbbá az elvesztett területek visszaszerzése volt. A mai Újdombóvár városrész kialakulása 1919-ben kezdődött, amikor az Esterházy-birtokból 200 kataszteri holdat kimértek 591 építési teleknek. A település 1945-re gyakorlatilag felépült.

1925-re felhúzták az 1903-ban alapított Szent Orsolya-rendi zárdainternátus épületét Möller Károly tervei szerint, ahol 1959 -ig - Kaposvárra történt áthelyezéséig - tanítóképzés is folyt. Ugyancsak 1925-ben adták át az Ipartestület mozgószínházát és vendéglőjét. 1927-re készült el az újdombóvári községháza Dvorzsák Rezső építész tervei alapján. 1929-ben átadták az Esterházy Miklós Nádor Gimnázium épületét, mely Alpár Ignác tervei alapján készült. Ugyanebben az évben adták át rendeltetésének a református templomot, un következő évben pedig elkészült az evangélikus templom. Ugyanabban az évben kezdődött meg a tanítás az újdombóvári iskola újonnan átadott épületében.

1934-ben szentelték fel az újdombóvári katolikus templomot, amelynek tervezője Fábián Gáspár műépítész volt. Egy évvel korábban adták át a városi strandfürdőt es.

A második világháború ugyancsak jelentős veszteséget okozott a városnak. A zsidók 1944-ben történt elhurcolásának 541 áldozata volt. 1944. 1 de diciembre-jén a bevonuló szovjet katonák mintegy 30 polgári személyt lemészároltak, ugyanennyit pedig - főleg németes nevük miatt - elhurcoltak. A világháborús emlékmű 217 áldozatot sorol fel.

A második világháború után Szerkesztés

A második világháborút követő koalíciós éveket 1948-tól a kommunista diktatúra váltotta fel. 1956-ban a községben es népmozgalmat váltott ki a budapesti október 23-i események híre. Október 25-én mintegy 500 tüntető vonult a tanácsháza elé, és követelésükre a tanács lemondott. Megválasztották a Forradalmi Bizottságot, melynek elnöke Kovács Gyula bejelentette, hogy Antal István tanácselnök a helyén marad, egyben a fegyverek kiosztását meghiúsította. Ennek köszönhető, hogy a forradalom mindvégig vérontás nélkül zajlott. október 26-án nagygyűlést szerveztek a szovjet emlékmű elé, ennek során az obeliszket - annak ellenére, hogy a pártbizottság rendeletére a vörös csillagot már levésték róla - ledöntötték.

A szovjet csapatok minden ellenállás nélkül foglalták el a községet, 4 de noviembre-én. Un forradalmi tanács tagjait a Szovjetunióba, (Ungvárra) hurcolták. Szabadulásuk es voltio rendhagyó, mivel Antal István tanácselnök és Daradics Béla a pártbizottság titkára személyes közbenjárására bocsátották őket szabadon, amikor már a kaposvári börtönben voltak. Hazaérkezésüket - Antal István visszaemlékezése szerint - nagyobb tömeg üdvözölte, mint amikor a forradalmi tanácsot megválasztották.

Dombóvár és Újdombóvár közigazgatási egyesítése 1946-ban történt meg. Az 1960-as – 1970-es években, az ötéves tervek keretében több üzemben korszerűsítésre és új üzemek létesítésére került sor. Így jött létre a kenyérgyár, a kesztyűgyár, a Láng Gépgyár és a Pátria Nyomda, majd a Csavaripari Vállalat. 1969. 19 de diciembre-én került átadásra a dombóvári kórház, ma Szent Lukács orvos-evangélista nevét viseli.

1970. április 1-jén Dombóvárt várossá nyilvánították, ami újabb lendületet adott az iparnak és a kereskedelemnek. Áruház, szálloda, [9] művelődési ház, [10] új iskolák épültek, torna- és sportcsarnokok létesültek. 1973. május 19-én adták át a város legfőbb idegenforgalmi vonzerejét jelentő Gunaras termál-, és gyógyfürdőt (1933. július 30-án adták át a dombóvári uszodát).


De la contraportada [editar]

En 2781 la Star League fue oficialmente abandonada, poniendo fin a una Edad de Oro de doscientos años. En 2785, los Señores Sucesores lanzaron una serie de conflictos masivos que se prolongarían durante siglos y se conocerían como Las Guerras de Sucesión. Una guerra tan interminable ha cobrado su precio y para la Cuarta Guerra de Sucesión de 3028, la tecnología empleada en los campos de batalla es una mera sombra del apogeo de la Liga Estelar. Sin embargo, el descubrimiento del Helm Memory Core está comenzando a desvelar secretos tan buscados, con nuevos BattleMechs y tecnologías experimentales que comienzan a debutar por primera vez en siglos.


Hojas de registro de BattleTech: 3039 Unabridged ofrece a los jugadores las hojas de registro de todos los 'Mechs y vehículos de combate detallados en BattleTech Lectura técnica: 3039, más de 480 en total, muchas variantes debutan aquí.


ZSD ("Puma") [editar | editar fuente]

Nombre en clave Puma Durante el desarrollo, estos motores Ford 2.0 & # 160L, 2.2 & # 160L y 2.4 & # 160L se denominan ZSD. Se producen en la planta de la empresa en Dagenham en East London.

2.0 [editar | editar fuente]

Lanzado en 2000, coincidiendo con el lanzamiento del Ford Mondeo Mk3, el Duratorq ZSD-420 Inicialmente estaba disponible como turbodiésel de inyección directa de 2.0L (1998 cc). Con 115 CV (113 CV / 85 kW) y 280 Nm (207 ft · lbf), supuso una gran mejora con respecto al 1.8 Endura-D que impulsa al Mk2 Mondeo. Presentaba una culata de 16 válvulas con árboles de levas accionados por cadena gemela y utilizaba un turbocompresor de geometría variable con función overboost.

A finales de 2001, el motor se equipó con la inyección de combustible common rail Delphi y se denominó Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection), con la unidad original siendo renombrada como Duratorq TDDi (Turbo Diesel Ddirecto Injection). Aunque en general es idéntico al motor original, la adición del sistema de riel común significó que la potencia se incrementó a 130 CV (128 CV / 95 kW), con un par de torsión que se elevó a 330 Nm (244 pies · lbf). En 2002, el Duratorq TDDi fue reemplazado por una versión desafinada del Duratorq TDCi. Al producir 115 CV y ​​285 Nm, esta unidad utilizó un turbocompresor de geometría fija en lugar de la unidad de geometría variable utilizada en el TDDi y el TDCi de 130 CV.

Con 2005 llegó otra versión desafinada del TDCi para el Mondeo. Con una potencia de 90 CV (89 CV / 66 kW) y 280 Nm (207 ft · lbf), este motor era sustancialmente más barato que otras versiones y estaba dirigido principalmente a compradores de flotas.

 • 2000 y # 82112002 Ford Mondeo 2.0 TD & amp TDDi, 115PS (113hp / 85kW) y 207ft · lbf (280N · m)
 • 2001 y # 82112007 Ford Mondeo 2.0 TDCi 130, 130PS (128hp / 95kW) y 244ft · lbf (330N · m)
 • 2002 y # 82112007 Ford Mondeo 2.0 TDCi 115, 115PS (113hp / 85kW) y 210ft · lbf (285N · m)
 • 2005 y # 82112007 Ford Mondeo 2.0 TDCi 90, 90PS (89hp / 66kW) y 181ft · lbf (245N · m)
 • 2003 y # 8211 Presente Jaguar X-Type 2.0d, 130PS (128hp / 95kW) y 244ft · lbf (330N · m)

2.2 [editar | editar fuente]

En 2005, Ford presentó el Duratorq ZSD-422, un turbodiésel 2.2 & # 160L (2184 & # 160cc) para versiones de gama alta del Mondeo y Jaguar X-Type que producían 155PS (153hp / 114kW). Esto no está relacionado con la unidad PSA DW12 2.2 utilizada en aplicaciones de Peugeot y Citroën.

 • 2005 y # 82112007 Ford Mondeo 2.2 TDCi 155, 155PS (153hp / 114kW) y 262ft · lbf (355N · m)
 • 2005 y # 8211 Presente Jaguar X-Type 2.2d, 155PS (153hp / 114kW) y 262ft · lbf (355N · m)

2.4 [editar | editar fuente]

El 2.4 & # 160L (2402 & # 160cc) Duratorq ZSD-424 es un diesel turboalimentado e intercooler. La salida es de 55 a 101 & # 160kW (74 a 135 & # 160hp) y de 185 a 285 & # 160N · m (136 a 210 & # 160ft · lbf).

2.5 [editar | editar fuente]

Ford presentó una nueva versión 2.5 & # 160L del Duratorq para el Ford Ranger 2007 fabricado en Tailandia (J97U). Es un motor DOHC de 16 válvulas del motor VM Motori 2500 & # 160cc, con inyección directa common-rail de Bosch y un turbocompresor de geometría variable. Produce 143 & # 160PS (141 & # 160hp / 105 & # 160kW) y 330 & # 160N · m (243 & # 160ft · lbf). & # 911 & # 93

3.0 [editar | editar fuente]

Un Duratorq 3.0 & # 160L similar al 2.5 también se usa en el 2007 Ranger como el tope de gama. Produce 156 & # 160PS (154 & # 160hp / 115 & # 160kW) y 380 & # 160N · m (280 & # 160ft · lbf).


La Gendarmería trabaja junto con la otra agencia nacional de aplicación de la ley, la Policía Nacional. Y desde 2009, si bien esta fuerza forma parte del establecimiento de las Fuerzas Armadas, perteneció al Ministerio del Interior como su componente militar y forma parte de sus operaciones y presupuesto. Cumplen deberes y deberes de seguridad nacional en apoyo de su ministerio.

También son responsables de las patrullas viales. La policía puede detener a los conductores. Cuando lo hacen, se denomina control. Pueden solicitar los documentos de identificación del conductor y los documentos del automóvil en cualquier momento.

La cita de su arma es Gendarmería, une force humaine. Esto significa literalmente "Gendarmería, una fuerza armada humana".

El nombre "Gendarmería" proviene de "gens d’arme", que significa "gente armada". Este cuerpo militar tiene una granada explosiva como logo. En lugar de medallas de metal, los gendarmes llevan cintas. Estos se llaman botones. Obtienen cintas, entre otras cosas, por servicios en el extranjero.

Desde hace unos años, el sombrero plano de los Gendarmes, llamado képi, solo se ha utilizado para ocasiones especiales.

Los franceses no tuvieron uniforme hasta finales del siglo XVII, aunque algunas empresas tenían abrigos de colores reconocibles. El gris claro era común, pero también se usaban rojo y azul. Se decía que los franceses del siglo XVII tenían una adicción a los lazos, cintas y plumas, lo que era adecuado para los futuros líderes de la moda europea. Los gendarmes de la guardia probablemente llevaban batas rojas. Muchas tropas de la guardia llevaban la insignia real en la espalda y el pecho. En el siglo XVI, los letreros nacionales decían que llevaban una cruz blanca en la espalda y en el pecho. En el siglo XVII, se convirtió en una banda blanca.

Hoy en día, la Gendarmería utiliza chalecos antibalas y tácticos y chalecos antibalas. Se utiliza un escudo antidisturbios durante un motín más intenso. También hacen uso del casco spectra. Este casco spectra está equipado con una visera para una protección adicional de la cara. Si se utiliza un gas lacrimógeno, los operadores utilizan una máscara de gas especial, que los protege de los gases peligrosos. También cuentan con aparatos para lanzar latas de gas lacrimógeno y rifles FAMAS. Esta es una especie de arma. Este equipo ayuda a proteger a los gendarmes mientras realizan su trabajo.

Gendarmería departamental Editar

Esta es la rama de policía territorial de la Gendarmería. Es la rama que más se parece a la policía común de Francia. Mantiene contacto regular con la población de Francia y realiza trabajos similares a los de la Policía de Francia. La Gendarmería Departamental se divide en Brigadas que constan de 6 a 40 operadores. Una brigada realiza la observación y puede brindar asistencia a los ciudadanos en períodos reglamentados, tanto de día como de noche.

Gendarmería móvil Editar

La Gendarmería Móvil tiene varias tareas, que incluyen el control de disturbios, la seguridad de lugares importantes (como embajadas), la realización de OPEX (Operaciones Externas) y la prestación de apoyo a la Gendarmería Departamental. Está dividido en 25 legiones, incluido un grupo de policía antidisturbios blindado avanzado. La Gendarmería Móvil tiene control sobre la GIGN, la parte antiterrorista de la Gendarmería Nacional.

GIGN (Grupo Nacional de Intervención de Gendarmería) Editar

Los miembros de GIGN están bien entrenados para realizar operaciones especiales como el rescate de rehenes. [1] También están capacitados en operaciones marítimas antiterroristas. [2] Están capacitados para realizar operaciones sin riesgo para el público y los rehenes.

Guardia Republicana Editar

Una unidad ceremonial que participa en desfiles y asegura lugares importantes de manera formal.

Gendarmería Marítima Editar

Supervisada por la Gendarmería y la Armada Francesa, la Gendarmería Marítima lleva a cabo la vigilancia marítima, la asistencia y el rescate en el mar, la seguridad policial en las bases navales y la policía en el mar. Hacen estos trabajos no solo en Francia, sino también en otros países como Guayana Francesa, Guadalupe y otros.

Gendarmería de transporte aéreo Editar

La gendarmería del transporte aéreo es similar a la Gendarmería de L’air. La Gendarmería de L’air lleva a cabo operaciones de seguridad en las bases de la fuerza aérea y acude a los accidentes que involucran aviones militares. Sus misiones incluyen asegurar aeropuertos civiles, vigilancia de cosas técnicas en el aeropuerto (como torres de control), control de tráfico en las carreteras cercanas a los aeropuertos y asegurarse de que los visitantes importantes estén seguros y bien protegidos en los aeropuertos.

Gendarmería departamental Editar

-Subaru Impreza WRX STI (En uso hasta 2011) -Renault Megane RS (En uso desde 2011 y en adelante) -Motocicleta BMW R1100RT -Van IVECO Daily -Van Renault Trafic -Muchos otros autos, como el Ford Focus y Transit.

Gendarmería móvil Editar

-VXB VBRG Vehículo Blindado de Personal-Vehículo Blindado de Combate VBC-90

Gendarmería de l'Air & amp gendarmería de transporte aéreo Editar

Gendarmería Marítima Editar

-1 Lancha patrullera clase Trident -2 Embarcaciones patrulleras clase Géranium -2 Embarcaciones patrulleras clase Jonquille -24 Embarcaciones patrulleras pequeñas clase Vedette -2 Patrulleras pequeñas clase Pétulante -8 Embarcaciones patrulleras pequeñas clase Pavois

GIGN Editar

-Sistema de asalto de rescate ajustable en altura (HARAS): Basado en un Chevrolet Suburban. El GIGN hace uso de los helicópteros pertenecientes al Ejército del Aire francés. - 5 Aérospatiale AS532 Cougar Helicopter - 2 Sud-Aviation SA330 Puma Helicopter - 9 Eurocopter EC725 Caracal - 1 Eurocopter EC665 Tigre

Guardia Republicana Editar

Gendarmería departamental Editar

Gendarmería móvil Editar

-Rifle de asalto FAMAS Bullpup -Sig-Sauer P226 -Lanzador de gas lacrimógeno-Bastón estilo T

GIGN Editar

Pistolas: -Manurhin MR 73 -Glock 19 -S & ampW 686 -Sig-Sauer P228 -FN Five-Seven -Giat PAMAS G1 -Sig-Sauer Pro SP 2022 -X26 Taser

Escopetas: -Remington 870 -Benelli M3 Super 90 -Franchi SPAS 12

Rifles de asalto: -HK G3 TGS -SIG-550 -SIG-551 -HK33 -FAMAS F1 -HK G36 -HK 416


Actividades recientes [editar | editar fuente]

En el verano de 2002, Warren compró un restaurante italiano en Santa Mónica, California, llamado Via Veneto. Se ha convertido en un punto de acceso en el área de Los Ángeles y en el favorito de las celebridades. Por esta misma época, se comprometió con su nueva novia Donna Nguyen. Poco después, experimentó una epifanía espiritual después de una enfermedad que amenazaba su vida y volvió a concentrarse en la música mientras seguía supervisando las propiedades de su restaurante.

Sus proyectos recientes, aunque todavía se basan principalmente en la guitarra, están diseñados para ser un viaje a través de diversos estilos musicales y sus nuevas visiones de la vida. Colaborando con una variedad de socios, ha grabado & # 160 Sofística (con el vocalista Neil Carlill) y Jugando en lenguas, una reunión musical con el ex-baterista de Zappa Terry Bozzio, y un álbum conceptual titulado N'Liten Up. Jugando en lenguas incluyó más música impulsada por la espiritualidad (y una pista de Zappa no grabada previamente).

Otros trabajos incluyen Electrons, una colaboración musical con Eric Alexandrakis, Steve Ferrone, Anthony J. Resta y Roger O'Donnell, que compone y crea nueva música para varios proyectos.


Ver el vídeo: La Vivencias de la vedette Olga Breeskin parte 1 (Agosto 2022).